50:17נ׳:י״ז
1 א

הראשון אכלו. שהגלה י' השבטים:

2 ב

עצמו. גרמו גירם עצמותיו שגמר השיריים יהודה ובנימן, עצמו דישושא"ר בלע"ז: