50:14נ׳:י״ד
1 א

ידו אליה. זרקו לה אבנים כמו וידו אבן בי (איכה ג׳:נ״ג):