50:12נ׳:י״ב
1 א

אמכם. כניסתכם:

2 ב

אחרית. אתם הכשדים אם ראשיתכם גדול אחריתכם יהיו מדבר: