50:11נ׳:י״א
1 א

שוסי נחלתי. בוזזי נחלתי:

2 ב

כי תפושו. ל' שומן:

3 ג

כעגלה דשה. הדשה בתבואה ואוכלת תמיד: