5:8ה׳:ח׳
1 א

סוסים מיוזנים משכים היו. בכל בקר היו משכים לאור בקר בהשכמה:

2 ב

יצהלו. ל' זה נופל על הסוסים מקול מצהלות אביריו (לקמן ח) לשון צהלה אנוויישמינ"ט בלעז: