5:28ה׳:כ״ח
1 א

עשתו. ל' עשת שן (שיר ה) גוף עב ובלעז אישפישור"ט:

2 ב

עברו דברי רע. אם באת רעה או עבירה לידם לא נטו ממנה אלא עברו בה ועשאוה:

3 ג

לא דנו דין יתום. למען יצליחו: