5:26ה׳:כ״ו
1 א

ישור. יארוב וכן למען שוררי (תהילים ה׳:ט׳) ל' אשורנו ולא קרוב (במדבר כ״ד:י״ז) כשך יקושים. כאשר ישוך היקוש שעושין ללכוד צביים ביער כשרגלו בא לתוכו והוא נושכו ומחזיקו ברגלו ונלכד וקורין לו פיי"ד בלעז:

2 ב

הציבו משחית. צינבי"ל בלעז כן עושין אורבים על עיר או על דרך:

3 ג

הציבו. כמו מצב פלשתים (סא"א):