5:25ה׳:כ״ה
1 א

הטו אלה. הטו החוקות האלה מעליכם שאינם שומרים לכם ואתם כלים ברעב: