5:24ה׳:כ״ד
1 א

יורה ומלקוש. כתרגום בכיר ולקיש:

2 ב

שבועות חוקות קציר. שבעה שבועות שחקק לנו בהן שתי חוקות קציר חק העומר וחק שתי הלחם:

3 ג

ישמר לנו. שיהא הקציר בזמנו: