5:22ה׳:כ״ב
1 א

האותי לא תיראו. הלא הים שאינו דואג מפני הפורעות ואינו מצפה לקיבול שכר ירא מפני ואינו עובר הגבול אשר שמתי סביביו:

2 ב

תחילו. ל' פחד:

3 ג

ויתגעשו. גליו ומרומם לעבור הגבול ולא יוכלו לעבור:

4 ד

והמו גליו. שאון קול גדול:

5 ה

ולא יעברנהו. הגלים לא יעברו הגבול: