5:15ה׳:ט״ו
1 א

איתן. תקיף:

2 ב

גוי מעולם הוא. מימי קדם התחיל למרוד בי בדור הפלגה בארץ שנער: