49:9מ״ט:ט׳
1 א

אם בוצרים באו לך. חשפתי את וגו' שמועה שמעתי וגו' כל כעין דוגמא זו נבא עובדיה על אדום ולפי שסיגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים מתנבאים בסיגנון אחד במקצת הדברים משתנין:

2 ב

לא ישאירו עוללות. בתמיה והשודדים שבאו עליך לא השאירו לך כלום: