49:8מ״ט:ח׳
1 א

הפנו. התבערו מן המקום הזה לשון ופנו את הבית (ויקרא יד):

2 ב

העמיקו לשבת. להחבא בעמקי מסתרים נוסו הפנו העמיקו. כולם לשון צווי הם: