49:7מ״ט:ז׳
1 א

בתימן. אדום בדרומה של ארץ ישראל היא כמה שנאמר והיה לכם פאת נגב ממדבר צין ע"י אדום (במדבר ל״ד:ג׳):

2 ב

מבנים. מדור זה:

3 ג

נסרחה. אתקלקלת: