49:5מ״ט:ה׳
1 א

איש לפניו. כל אשר יוכל למהר ולנוס:

2 ב

לנודד. ל' נע ונד (שם ד):