49:4מ״ט:ד׳
1 א

תתהללי. תתפארי וונטי"ר בלע"ז:

2 ב

בעמקים. שארצך ארץ עמקים ואין עצירת גשמים קשה לה שאין חמה שולטת בה:

3 ג

זב עמקך. מכת רוב גשמים באה עד שזבו המים בעמק ושטפו שרשי התבואה כך פי' מנחם: