49:35מ״ט:ל״ה
1 א

את קשת עילם. את תקות עילם (ס"א חזקת עילם):

2 ב

ראשית גבורתם. מיטב גבורת':