49:32מ״ט:ל״ב
1 א

קצוצי פאה. מוקצים מקצה אל קצה הרוחות: