49:30מ״ט:ל׳
1 א

כי יעץ עליכם וגו'. ומה היא העצה קומו עלו אל גוי שליו: