49:3מ״ט:ג׳
1 א

כי שודדה עי. הסמוכה לה ומארץ עמון היא:

2 ב

בנות רבה. רבת בני עמון:

3 ג

והתשוטטנה בגדרות. תירגמו יונתן ואתהממון בסיען התגודדו בחיילות פתר והתשוטטנה לשון חיילות משוטטים וגדרות לשון גדרות צאן המלאים עדרים ויש לפתור והתשוטטנה והתעוללנה בזבל גדרות צאן ל' בזיון ויבז עשו (בראשית כה) ושט עשו: