49:29מ״ט:כ״ט
1 א

מגור. אמאשמנ"ט בלעז ל"א לשון יראה: