49:26מ״ט:כ״ו
1 א

לכן. לשון שבועה:

2 ב

ידמו. יחריבו ואינו זז מלשון דממה שכל עיר חריבה אין קול נשמע בה: