49:23מ״ט:כ״ג
1 א

בושה חמת וארפד. ערי ארם כי שמעו שמועה רעה על דמשק שהיא ראש ארם כמה שנאמר כי ראש ארם דמשק (ישעיהו ז׳:ח׳) לכך נמוגו:

2 ב

בים דאגה. דאגתה דומה לדאגת הים השקט לא יוכל. כל דאגה לשון יראה הוא. (כד) רפתה דמשק. רפו ידיה מהלחם:

3 ג

ורטט. זיע: