49:20מ״ט:כ׳
1 א

אם לא. לשון באמת:

2 ב

יסחבום. יגררום:

3 ג

צעירי הצאן. בזויי האומות ורבותינו דרשו פרס שהוא הצעיר בבני יפת:

4 ד

ישים. לשון שממה: