49:16מ״ט:ט״ז
1 א

תפלצתך. ל' בהלה שהיית ממהר ונבהל לעורר שטימתך לאחיך ויש לועזין לשון פלצות ויש לועזין לשון מפלצת:

2 ב

השיא אותך. להרע להם:

3 ג

שוכני. שוכן:

4 ד

תופשי. כמו תופש והיו"ד יתירה בו: