49:12מ״ט:י״ב
1 א

אשר אין משפטם לשתות. שלא היו אחים להם ואם הרעו להם אין להם משפט מות כמותך: