49:10מ״ט:י׳
1 א

חשפתי. גליתי כמו מחשוף הלבן (בראשית ל׳:ל״ז) ואתה הסגרת שרידי למען לא ישאר מהם איש כמה שנאמר אל תסגר שרידיו (עובדיה א׳:י״ד):

2 ב

ונחבה לא יוכל. ויבקש להחבא ולא יוכל: