48:4מ״ח:ד׳
1 א

צעיריה. שולטנהא הצעירים מן המלכים: