48:39מ״ח:ל״ט
1 א

איך חתה הילילו. הילילו עליה ואמרו איך חתה: