48:36מ״ח:ל״ו
1 א

על כן יתרת עשה. על אשר גאוה עשה לכך אבדו: