48:33מ״ח:ל״ג
1 א

ונאספה. וכלתה שלא תראה:

2 ב

לא ידרוך. ענבים בקול ענות הידד בשמחה כאשר היו עושים:

3 ג

הידד לא הידד. שהידד יצעקו לא יהי הידד הראשון כי אם הידד של מנוסת חרב: