48:31מ״ח:ל״א
1 א

קיר חרש. עיר מארץ מואב:

2 ב

יהגה. גונח כיונים הוגים: