48:30מ״ח:ל׳
1 א

עברתו ולא כן. שנאתו לישראל לא באמת ולא במשפט:

2 ב

בדיו. גבוריו:

3 ג

לא כן עשו. לא כגמול השיבו לזרע אברה' שנלחם עם המלכים והציל את לוט אביהם: