48:2מ״ח:ב׳
1 א

חשבון. ומדמן שם מקום ולפי שמותם הוא מזכיר פורענותם:

2 ב

תדמי. תחרבי: