48:17מ״ח:י״ז
1 א

נודו לו. לשון קינה כמו אל תנוד לו: