48:13מ״ח:י״ג
1 א

מכמוש. אשר בטח בו:

2 ב

מבית אל. עגל הזהב: