47:6מ״ז:ו׳
1 א

חרב לה'. שהקב"ה מביא לעולם:

2 ב

הרגעי. לשון מרגוע: