47:5מ״ז:ה׳
1 א

נדמתה. נחרבה:

2 ב

תתגודדי. תשרטי באבל ובבכי: