47:4מ״ז:ד׳
1 א

להכרית לצור ולצידון. פלשתים היו עוזרים אותם מאויביהם:

2 ב

אי כפתור. איזל"ש בלע"ז: