47:3מ״ז:ג׳
1 א

שעטת. אין לו דמיון ויונתן תרגמו מפסועית:

2 ב

מרעש לרכבו. מרעש אשר לרכבו:

3 ג

גלגליו. אופני מרכבותיו:

4 ד

לא הפנו אבות אל בנים. להצילם: