46:8מ״ו:ח׳
1 א

כיאור יעלה. היה רגיל לעלות:

2 ב

אובידה. כמו אאבד: