46:5מ״ו:ה׳
1 א

המה חתים. מצרים:

2 ב

ולא הפנו. עוד לעמוד במלחמה לא היה להם פנאי: