46:4מ״ו:ד׳
1 א

מרקו הרמחים. כמו ומורק ושוטף (ויקרא ז) פורביר בלע"ז: