46:3מ״ו:ג׳
1 א

מגן. של עור הוא והוא שלוק וכשיוצ' למלחמה מושחו בשמן:

2 ב

צנה. של עץ דמות תריסין שלנו: