46:28מ״ו:כ״ח
1 א

למשפט. בדין חסוך מעט מעט:

2 ב

ונקה. לשון טיאוט והשמד וכן תירגמו יונתן לשון כלייה: