46:27מ״ו:כ״ז
1 א

ואתה אל תירא. צדיקים שבתוך מצרים שגלו שם על כרחם: