46:26מ״ו:כ״ו
1 א

ואחרי כן. מקץ ארבעים שנה כמו שאמר (יחזקאל כ״ט:י״ג):