46:23מ״ו:כ״ג
1 א

כרתו יערה. כח יש בהן לכרות כל יערה:

2 ב

כי לא יחקר. מספר צבאם: