46:21מ״ו:כ״א
1 א

שכיריה. שריה כמו בתער השכירה (ישעיה ז):

2 ב

מרבק. קופל"א בלעז:

3 ג

הפנו. פנו עורף לבקש לנוס: