46:20מ״ו:כ׳
1 א

עגלה יפהפיה. מלכותא יאייא:

2 ב

קרץ. עממין קטולין קרץ לשון חתוך וכן מחומר קרצתי (איוב לג):

3 ג

מצפון. מבבל: